Mae'r prydau bwyd maethlon dau gwrs yn cael eu paratoi yn ffres yn ein cegin ysgol am £2.50 y dydd / £12.50 yr wythnos.

Casglir arian cinio ar fore Llun. Gofynnir i rieni roi'r arian mewn amlen wedi ei labelu'n glir gydag enw eich plentyn. Sieciau yn daladwy i Gyngor Sir Gaerfyrddin.

Os teimlir rhieni y dylai eu plentyn / plant gael cinio rhad fe allwch wneud cais ar lein trwy ddilyn y linc isod.

Bwydlen Gaeaf 2019

Prydau ysgol am ddim