Llun Enw Swydd
  Mrs Helen Bourton Gofakwraig
  Mrs Lynwen Freeman Prif gogyddes
  Mrs Mandy Kaitley Cogyddes gynorthwyol
 Eirwyn Mr Eirwyn Griffiths Pennaeth
 Helen Mrs Helen Thomas Athrawes Cyfnod Sylfaen
 Carys Miss Carys Evans Athrawes blynyddoedd 3 a 4
 Marc Iawn Mr Marc Bowen Athro blynyddoedd 5 a 6
 Elinor Mrs Elinor Twose Cynorthwy-ydd dysgu
 Cynthia Mrs Cynthia Morgan Cynorthwy-ydd dysgu
 Jess Miss Jessica Hughes Cynorthwy-ydd dysgu
  Mrs Emma Phillips Cynorthwy-ydd dysgu
 Irene Mrs Irene Davies Swyddog gweinyddol yr ysgol
  Mrs Leanne Dunn Gofalwraig amser cinio
 Einir Miss Einir Evans Gofalwraig amser cinio