Llun Enw Swydd
     
 Fullsizeoutput _90e Mr Mathew Lemon Pennaeth 
 Fullsizeoutput _905 Mrs Lynwen Freeman  Prif gogyddes

  Beca

Mrs Helen Bourton Gofalwraig
 Helen Mrs Helen Thomas Athrawes Cyfnod Sylfaen
 Carys Miss Carys Evans Athrawes blynyddoedd 2, 3 a 4

 Fullsizeoutput _906

Miss Lisa Rowlands Athro blynyddoedd 5 a 6
 Elinor Mrs Elinor Twose Cynorthwy-ydd dysgu
 Cynthia Mrs Cynthia Morgan Cynorthwy-ydd dysgu
 Jess Miss Jessica Hughes Cynorthwy-ydd dysgu

 Fullsizeoutput _908

Mrs Alicia Williams Cynorthwy-ydd dysgu
 Irene Mrs Irene Davies Swyddog gweinyddol yr ysgol

 Fullsizeoutput _90d

Mrs Leanne Dunn

Gofalwraig amser cinio /

Arweinyddes Clwb Beca

 Einir Miss Einir Evans Gofalwraig amser cinio