Llun Enw Swydd
     
 Fullsizeoutput _90e Mr Mathew Lemon Pennaeth 
 Fullsizeoutput _905 Mrs Lynwen Freeman  Prif gogyddes

  Beca

Mrs Helen Bourton Gofalwraig
 Helen Mrs Helen Thomas

Athrawes Cyfnod Sylfaen

Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2

 Carys Miss Carys Evans

Athrawes Cyfnod Allweddol 2

Blwyddyn 3, 4, 5 a 6

 Fccf 2497-0136-4888-a 882-59f 7cdf 58460

Mrs Kay Mathias  Athrawes CPA 
Elinor Mrs Elinor Twose Cynorthwy-ydd dysgu
 Cynthia Mrs Cynthia Morgan Cynorthwy-ydd dysgu
 Jess Miss Jessica Hughes Cynorthwy-ydd dysgu

 Fullsizeoutput _908

Mrs Alicia Williams Cynorthwy-ydd dysgu
 Irene Mrs Irene Davies Swyddog gweinyddol yr ysgol

 Fullsizeoutput _90d

Mrs Leanne Dunn

Gofalwraig amser cinio /

Arweinyddes Clwb Beca

 Einir Miss Einir Evans Gofalwraig amser cinio