Mae diogelu plant yn flaenllaw ym mlaeoriaethau'r ysgol. Isod mae polisiau a gweithdrefnau'r ysgol ynglyn a diogelu'r plant. Os oes gennych unrhyw bryder dewch i siarad gyda Mr Mathew Lemon fel swyddog diogelu'r ysgol neu Dr Ffion John fel swyddog diogelu'r llywodraethwyr. 


Polsi recriwtio diolgel

Cefnogi plant gydag anghenion meddygol

Gweithdrefnau ar gfyer cwynion

Polisi diogelu plant

Poliisi e ddiogelwch

Polisi meddyginiaeth a damweiniau

Polisi cynnal ymddygiad

Polisi atal bwlio

Polisi atal eithafiaeth

Polisi iechyd a diogelwch

Polisi presenoldeb

Polisi cyfle cyfartal

Polisi chwythu'r chwiban

Polisi toiledau a newid cewin