Enw Statws
Dr Ffion John Cadeirydd a rhiant llywodraethwr
Mr Michael Fussell Is-gadeirydd ac aelod cyfetholedig
Mr Julian Williams Aelod Cyf-etholedig
Mrs Sian Roberts-Davies Rhiant llywodraethwr
Mr Daniel Esteve Rhiant Llywodraethwr
Mrs Meinir Eynon Cynrychiolydd y gymuned
Cyng Roy Llywellyn Cynrychiolydd y Awdurdod Lleol
Mr Gary Brame Aelod cyf-etholedig
Miss Carys Evans Cynrychiolydd y staff
Mr Eirwyn Griffiths Pennaeth

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR 2017