Enw Statws
Dr Ffion John Cadeirydd, rhiant llywodraethwr a swyddog diogelu'r llywodraethwyr.
Mrs Sioned Lewis Rhiant llywodraethwr
SEDD WAG Aelod cyf-etholedig
SEDD WAG Rhiant llywodraethwr
Mr Daniel Esteve Aelod cyf-etholedig
Mrs Meinir Eynon Cynrychiolydd y gymuned
Cyng Dorian Phillips Cynrychiolydd y Awdurdod Lleol
SEDD WAG Aelod cyf-etholedig
Miss Carys Evans Cynrychiolydd y staff
Mr Mathew Lemon Pennaeth

 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR I'R RHIENI 2018