Agorwyd yr ysgol ym Mis Medi,1972. Cafodd ei hadeiladu fel ysgol ardal ym mhentref Efailwen. Mae'r pentref yn Sir Gaerfyrddin ac yn sefyll tua milltir a hanner o'r Afon Cleddau sydd yn ffin rhwng Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Ysgol Gynradd yw Ysgol Beca gyda tua 60 o ddisgyblion rhwng 4 a 11 mlwydd oed. Maent yn dod o ardaloedd Llanglydwen, Login, Hebron, Glandy Cross a Llangolman. Cymraeg yw prif iaith yr ysgol gan ein bod yn ysgol cyfrwng Cymraeg. Addysgir Saesneg fel pwnc i'r plant o flwyddyn 3 ymlaen.

 


Polisi Derbyn Plant

Plant i ddechrau'n llawn amser yn y mis Medi, Ionawr ac Ebrill yn ystod y tymor maent yn dathlu eu penblwydd yn 4 oed.

Adrannau'r Ysgol.

Cyfnod Sylfaen                        Plant sydd yn 4, 5, 6 a 7 blwydd oed

Cyfnod allweddol 2 (CA.2)        Plant sydd yn 7, 8, 9, 10 ac 11 blwydd oed

Mae'r ysgol wedi ei rhannu yn dri dosbarth. Addysgir y Cyfnod Sylfaen mewn un dosbarth cysmysg, blynyddoedd 3 a 4 ym nosbarth 2 a blynyddoedd 5 a 6 yn nosbarth 3.

DIWRNOD YSGOL

Cyfnod Sylfaen

23 awr a 30 munud yr wythnos

CA2             

23 awr 30 munud yr wythnos

Mae'r oriau yma'n cynnwys Addysg Grefyddol, ond nid ydynt yn cynnwys amser addoli, cofrestri ac amseroedd chwarae.

9:00am            dechrau'r bore i bob plentyn 

10:30-10:50am am amser chwarae

12.00- 12.45pm             cinio babanod

12:00- 12.45pm      cinio CA2

 3:00 p.m                  diwedd dydd