Yn ysgol Beca mae gennym dri dosbarth sydd yn llawn brwdfrydedd. Mae blynyddoedd meithrin, derbyn  a blwyddyn 1 a 2 gyda'i gilydd, blynyddoedd 3 a 4 gyda'i gilydd a blwyddyn 5 a 6 gyda'i gilydd. Cliciwch ar y dosbarth er mwyn dysgu mwy am yr hyn rydym yn gwneud o ddydd i ddydd.  

 

Carn Menyn, cartref blynyddoedd 3 a 4!

Croeso i gartref blynyddoedd 5 a 6!

Croeso i ddosbarth y cewri bach, bach mewn maint on yn fawr o ran cymeriad!