IMG 3228 IMG 1993 IMG 2015 IMG 2019 IMG 2040 IMG 2069 IMG 2119 IMG 2121 IMG 1932 IMG 1942 IMG 1949 IMG 1954 IMG 1978 IMG 2037 IMG 2109 IMG 2477 IMG 2483 IMG 2647 IMG 2483 (1) IMG 2485 IMG 3205 IMG 2640 IMG 2652 IMG 2655 IMG 2660 IMG 3447 IMG 3471 IMG 5219 IMG 3517 IMG 3570 IMG 3587 IMG 3618 IMG 3692 IMG 3145 IMG 3878 IMG 3978 IMG 5342 IMG 5355 IMG 3228 (1) IMG 3252 IMG 3254 IMG 5368 IMG 3326 IMG 3368 IMG 3416 IMG 3418 IMG 3434 IMG 5417 IMG 5419 IMG 5528 IMG 5608 IMG 5623

Croeso i Ysgol Beca

CLICIWCH AR Y LINC ISOD ER MWYN CWBLHAU HOLIADUR AR SUT GALL YR YSGOL RHOI CYMORTH I CHI FEL RHIENI:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k99otKbYmutEkx9u8J6TSu9UNTlTNzhMVFBCQzk0OFZYQ0JaQVVYWVk1MC4u 

 

NI DDYLAI UNRHYWBETH EICH RHWYSTRO!

Bwriad Ysgol Beca

“Cydweithiwn i sefydlu awyrgylch sbardunol, ysgogol, bywiog, cefnogol a thraddodiadol Gymreig sy’n annog pob unigolyn i gyrraedd ei lawn potensial yn addysgiadol, creadigol, corfforol ac emosiynol.

Paratown bob unigolyn i fod yn ddinasyddion gwerthfawr o’r gymdeithas fodern a sicrhewn addysg o’r safon uchaf trwy brofiadau amrywiol er mwyn ehangu opsiynau bywyd pawb sydd yn rhan o gymuned yr ysgol.”

 Hwb_Logo
 Esafety Website Logo 2